Radiosystem WalkBy

 


 

BytovÝ vodoměr

bytovy vodomer

 

Systém WalkBy vychází z principu pochůzkového odečtu. Pracovník, který provádí odečet pomocí přesného radiového terminálu, odečítá indikátory nebo měřidla během pochůzky kolem objektu nebo ze společenských prostor uvnitř objektu. Odečet je možno realizovat, v závislosti na stavební konstrukci objektu, ze vzdálenosti až 80 metrů. Systém je jednoduchý a levný, protože nevyžaduje instalaci žádných

radiových komunikačních uzlů v objektu. Naměřená data jsou k dispozici po ukončení obchůzky.

  • v  Siemens WFK, WFW
  • v  Radioadaptér Siemens WFZ

 


 

Impulsní Radioadaptér

impulsni radioadapter

 

Naklapávací modul pro speciálně upravené vodoměry.

Radio adaptér detekuje a zpracovává načtené impulsy z mechanických speciálně upravených vodoměrů a přenáší tyto údaje v systému Siemeca WalkBy. Pro nastavení je radio adaptér vybaven optickým rozhraním.

 

v  Impulsní radio adaptér WFZ

 


 

RTN WalkBy

rtn walkby

 

V oblasti poměrových rozdělovačů topných nákladů (RTN) spolupracujeme s německým dodavatelem SIEMENS. Dodáváme dvoučidlové (SIEMENS WHE 552-D1). Při požadavku na radiové odečty nabízíme uzlový systém (SIEMECA AMR), nebo pochůzkový (SIEMECA WalkBy). K těmto systémům lze dodat též vodoměry s radioodečtem. Výhoda těchto výrobků je zejména vysoká kvalita, spolehlivost a jednoduchost obsluhy.

 

v  Elektronické radiové rozdělovače SIEMENS, systém SIEMECA WalkBy

 


 

Kompaktní měřič tepla

kompaktni merice tepla

 

Kompaktní měřiče tepla jsou určeny pro měření spotřebovaného množství tepla v topných nebo chladicích zařízeních s vodou jako teplonosným médiem. Robustní provedení (celokovové) průtokoměrné části je zárukou zaznamenání všech změn průtoku (i při kolísání průtoku).

 

V  SIEMENS G20/G21